WorkTime umożliwia szybką i kompleksową reakcję w racjonalizacji prowadzenia spraw. Jako partner zarządzający mam podgląd do wykonywanych w danej chwili czynności pracowników, co pozwala na szybką ocenę, który z pracowników dysponuje zapasem czasowym, który można przeznaczyć na prowadzenie nowej sprawy czy spotkanie z Klientem, a który zajmuje się w danej chwili np. długotrwałym kilkudniowym projektem. Widzę również czy pracownik zbyt dużo czasu nie poświęca na projekty o mniejszym priorytecie, podczas gdy uwaga pracownika i wynik godzinowy winny być zupełnie skierowane całkowicie gdzie indziej.

Program pokazuje w przejrzysty sposób liczbę godzin wypracowanych przez danego pracownika, liczbę godzin po weryfikacji przez partnera podlegających zafakturowaniu, jak również wynik finansowy już ten realny wygenerowany z prac pracownika.
Dane można odczytać dla dowolnie obranego okresu. Dzięki tej funkcji widzimy czy zatrudnienie danego pracownika ma sens ekonomiczny zarówno dla kancelarii jak i pracownika. Możemy również weryfikować rentowność obsługi w ogóle danego Klienta czy podmiotu i podjąć decyzje np. o zmianie zasad wynagradzania kancelarii przez Klienta.

Anna Pach-Kustra, radca prawny - partner
Kancelaria Radców Prawnych Miśkowicz Pach i Partnerzy

Zamknij X

Przeglądanie stron oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności WorkTime Expert (cookies i inne).