Okazało się, że brak spotkań handlowych (tych formalnych i tych mniej formalnych), meetingów,  lunchów biznesowych, briefingów, bezpośrednich negocjacji audytów i wielu innych bezpośrednich zdarzeń biznesowych będących w normalnych warunkach „driverem” funkcjonowania biznesu nie stanęło na przeszkodzie ich rozwoju.

Jak się zatem ma tzw:  „touch points efficiency”? Czy rzeczywiście sytuacja krytyczna związana z pandemią, automatycznie skorygowała nasze przyzwyczajenia i standardy biznesowe bez większego wpływu na uzyskiwane wyniki, czy tez może okazało się, że przy dzisiejszych możliwościach technicznych i komunikacyjnych wiele, czasami z przyzwyczajenia, utrzymywanych standardów komunikacji z Klientem można byłoby pominąć i ograniczyć? 

Można się chyba pokusić o stwierdzenie, że pandemia wpłynęła na przyśpieszenie ewolucji kontaktu w biznesie, do której i tak prawdopodobnie prędzej czy później musiało dojść.

W tym kontekście pojawia się pytanie, jak mierzyć efektywność pracy handlowca i jak zoptymalizować jego czas pracy, w sytuacji kiedy dotychczasowe narzędzia kontroli efektywności przechodzą do lamusa.

Ewolucja pracy handlowca zmierza niewątpliwie w kierunku coraz większej organizacji pracy własnej bazującej niejednokrotnie na formule Home Office. 

Skąd my menadżerowie mamy zatem wiedzieć ile handlowiec poświęca czasu w skali miesiąca na:

  • Telefoniczny kontakt z klientem,
  • Korespondencję handlową, 
  • Kalkulację ofert handlowych,
  • Rozliczanie kosztów własnych,
  • Udział w zadanych projektach, 
  • Raportowanie,
  • Planowanie asortymentowe itd.?

Na odpowiedź na to pytanie na pewno nie będziemy długo czekać, wszak potrzeba jest matką wynalazku. 

Już teraz pojawiają się na rynku innowacyjne narzędzia i aplikacje związane z optymalizacja czasu pracy.

Na pewno warto wspomnieć o jednym z nich  -  aplikacja  WorkTime.Expert, która daje możliwość rejestracji czasu każdej pracy na bieżąco, uzyskując dzięki temu rzeczywisty czas poświęcony na daną czynność.

Celem jest  rozliczanie czasu pracy, generowanie raportów, optymalizacja procesów pracy i zwiększanie jej efektywności. Dodatkowo możemy bezpłatnie przetestować wszystkie jej funkcje oraz dostosować ich zakres do potrzeb użytkownika.

Aplikacja WorkTime w tym kontekście wydaje się być interesującym narzędziem mierzenia efektywności pracy nie tylko dla menadżera, ale także dla handlowca, który dzięki temu jest w stanie określić stosunek nakładu pracy do jej efektu sprzedażowego wyrażonego na koniec dnia wymierną wartością pieniężną, a w konsekwencji zyskiem wygenerowanym dla firmy.

WorkTime  - Control Your Time !

 

 

Autor:
Tomasz Gluzicki

Wieloletni dyrektor i manager sprzedaży w firmach z branży FMCG oraz B2B.

Zamknij X

Przeglądanie stron oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności WorkTime Expert (cookies i inne).