« wróć do spisu aktualizacji

20220422 | 203507

Nowy ekran "Rozliczeń" - rozliczenia po stronie przychodu

 

Rozliczenia grupowe i więcej dostępnych danych

Rozliczanie czyli zmiana czasu lub zmiana wynagrodzenia za prace do przekazania do fakturowania.

Zawsze najpierw wybierz klienta i zakres dat, który rozliczasz!

Zdecyduj jakie dane chcesz zobaczyć:

  • Bez zmian: prace, które nie zostały rozliczone
    i nie zostały zaakceptowane
  • Rozliczone/Zaakceptowane: prace, które zostały rozliczone grupowo lub szczegółowo i/lub zostały zaakceptowane
  • Zafakturowane: prace za które została wystawiona faktura - domyślnie ukryte.

Rozliczenia grupowe lub szczegółowe i grupowa edycja prac

Rozliczenia szczegółowe:

Gdy chcesz rozliczyć = zmienić czas lub wynagrodzenie w pojedynczych pracach i w pracach wchodzących w ryczałty.

Rozliczenia grupowe

Gdy rozliczasz całe projekty, a nawet całego klienta i wszystkie jego projekty jedną kwotą. Nie możesz rozliczać prac wchodzących w ryczałty, ale możesz do prac rozliczanych stawkami godzinowymi dołączyć prace "ponad ryczałty".

Grupowa edycja prac

Gdy potrzebujesz hurtowo zmienić opisy lub czynności w wielu pracach lub przenieść grupę prac do innego projektu, a nawet innego klienta.

Szczegółowe dane dotyczące rozliczanych prac

Tabela po lewej to prace po stronie kosztu
zawierające czas zmierzony.

Tabele po prawej to prace po stronie przychodu
Tu pokazywany jest czas rozliczany.
Czas rozliczany jest automatycznie zaokrąglany przez ustawienia stawek przychodowych i może być zmieniany przez rozliczenia szczegółowe lub grupowe.

Uwaga: Jeżeli zaznaczysz powyżej [x] "Zafakturowane" to do prac rozliczanych zostaną doliczone prace, które zostały już zafakturowane.

Rozliczenia grupowe - możliwe różne projekty tego samego klienta

W ramach rozliczeń grupowych możesz rozliczyć nawet wszystkie prace na raz!

  • możesz rozliczać grupowo prace z różnych projektów, różnych pracowników i z różnych dni
  • nie możesz rozliczać prac wchodzących w ryczałty - do tego służą rozliczenia szczegółowe

Szczegóły rozliczenia grupowego

Tak samo jak w rozliczeniach szczegółowych można rozliczać - zmieniać czas lub wynagrodzenie.

Możesz nazwać grupę rozliczonych prac żeby łatwiej zidentyfikować te prace w "Do zafakturowania"

Zamknij X

Przeglądanie stron oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności WorkTime Expert (cookies i inne).

Proszę czekać ...